Dokumenten-Nummer

665822-2022

Dokumenten-Titel

Finnland-Raseborg: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

Dokumenten-Volltext

30/11/2022    S231
Finnland-Raseborg: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
2022/S 231-665822
Konzessionsbekanntmachung
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:Richtlinie 2014/23/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1) Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Raseborgs stad
Nationale Identifikationsnummer: 0131297-0
Postanschrift: PB 58
Ort: Raseborg
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 10611
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Satu Wigren
E-Mail: satu.wigren@raasepori.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.raasepori.fi
I.6) Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Yleinen julkishallinto
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Gästhamnens servicefunktioner
II.1.2) CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3) Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2) Beschreibung
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.5) Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
II.2.6) Geschätzter Wert
II.2.7) Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.2) Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:


Dokumenten-Originaltext

30/11/2022    S231
Finland-Raseborg: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2022/S 231-665822
Koncessionsmeddelande
Tjänster
Rättslig grund:direktiv 2014/23/EU
Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Raseborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 0131297-0
Postadress: PB 58
Ort: Raseborg
Nuts-kod: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postnummer: 10611
Land: Finland
Kontaktperson: Satu Wigren
E-post: satu.wigren@raasepori.fi
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.raasepori.fi
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=424917&tpk=12b34afe-de71-433a-9427-4093a8907953
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=424917&tpk=12b34afe-de71-433a-9427-4093a8907953
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Yleinen julkishallinto
Avsnitt II: Föremål
II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Gästhamnens servicefunktioner
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:
Upphandlingen gäller gästhamnens servicefunktioner dagligen under perioden 1.5. - 31.5. och 16.8. - 30.9. kl 8:30 - 21 samt under högsäsongen 1.6. - 15.8. kl 8:30 - 22. ( övriga tider telefonjour)
II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:
Ekenäs
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
Se punkt II.1.4.
Det är fråga om en koncession uphandling under tröskelvärden.
II.2.5) Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Koncessionens varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
Avtalet kan förlängas med 1 + 1 års option.

Avsnitt IV: Förfarande
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 09/12/2022
Lokal tid: 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska, Svenska
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Raaseporin tekninen lautakunta
Postadress: PL 58
Ort: Raasepori
Postnummer: 10611
Land: Finland
E-post: raseborg@raseborg.fi
Telefon: +358 192892000
Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:


Dokumenttyp

H - Dienstleistungskonzession

Vertragsart

4 - Dienstleistungsauftrag

Verfahrensart

E - Konzessinsvergabeverfahren

Beschaffungsgrundlage

4 - Europäische Union

Vergabebehörde

4 - Versorgungsunternehmen

Zuschlagskriterien

8 - Andere

Unterteilung In Lose

1 - Angebot für alle Lose

Veröffentlichungsdatum

30.11.2022

Frist Für UnterlagenFrist Für Angebote

08.12.2022

CPV-Codes

79000000 - Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

NUTS-Codes

FI1B1 - Manner-Suomi-Helsinki-Uusimaa-Helsinki-Uusimaa

Sprachen

SV - Schwedisch

Land Vergabestelle

FI - Finnland

Vergabestelle

Raseborgs stad (0131297-0)

Dokumentenverweis Euro

-

Dokumentenverweis Regio

-